Danh mục: BUZZ

Cập nhật các tin tức và xu hướng kinh tế đang thịnh hành.

ESG-thumbnail
BUZZ

ESG – Giải pháp tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế Việt Nam

Hiện nay, ngày càng có nhiều tập đoàn nhận thấy rõ tầm quan trọng của ESG trong đánh giá sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Theo Bloomberg Intelligence, ước tính tổng tài sản ESG toàn cầu sẽ đạt mức 50 nghìn tỷ USD vào năm 2025 tương đương 1/3 tài sản được quản lý trên toàn thế giới. Vậy thuật ngữ này là gì và doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để có thể phát triển nó trong tương lai?