Trắc nghiệm: Bạn sẽ là bộ phận nào của “Máy game thùng YMC”

clb truyen thong ymc tuyen ctv nam hoc 2019
YMCONLINE.COM - Nhân một ngày đẹp trời, bằng một phép thuật kì lạ, 40 CLB của Ngoại thương đều bị phù phép, đưa vào thế giới trò chơi. CLB Truyền thông YMC đã biến thành máy game thùng! Vậy 4 ban của YMC sẽ trở thành gì? Bạn sẽ là bộ phận nào của máy game thùng?...